Rotovia Miedzyrzecz Plant

Inżynier jakości

Rozwijaj swoją karierę jako Inżynier Jakości w Rotovia Międzyrzecz!

Dołącz do naszego zespołu jako Inżynier Jakości i wspólnie z nami buduj standardy najwyższej jakości w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

 • administrowanie i koordynowanie działań związanych z reklamacjami klientów,
 • współpraca z innymi działami w zakresie doskonalenia jakości,
 • prowadzenie kontroli inspekcyjnych wyrobów w toku produkcji,
 • inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących wynikających z niezgodności w toku produkcji,
 • udział w tworzeniu oraz nadzorowanie aktualności dokumentacji jakościowej,
 • prowadzenie szkoleń i instruktarzy stanowiskowych w zakresie wymagań jakościowych,
 • wystawianie świadectw jakości dla wyrobów gotowych,
 • zarządzanie magazynem wzorców wyrobów,
 • prowadzenie auditów procesu/wyrobu,
 • udział w auditach jakościowych u dostawców,
 • udział w doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 2 letnie doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie (mile widziana znajomość języka niemieckiego),
 • znajomość standardu IATF 16949 (mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego),
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • praktyczna znajomość: APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D, Analiza Pareto, Ishikawa, 5WHY,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (World, Excel, Power Point),
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • zatrudnienie w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • kartę sportową,
 • budżet szkoleń związany z zajmowanym stanowiskiem pracy,
 • pakiet socjalny,
 • samodzielność w działaniu umożliwiającą realizację własnych pomysłów.
LocationLokalizacja: Zakład
PlaceMiejsce: Międzyrzecz
CertificatePoziom wykształcenia: Wyższe techniczne
ClockIlość godzin/tydzień: 40
CalendarIlość zmian: 1
LocationLocation Factory
PlacePlace Miedzyrzecz
CertificateLevel of education Higher technical
ClockContract hours 40
CalendarShifts 1

Inżynier jakości

Develop your career as a Quality Engineer at Rotovia Międzyrzecz!

Join our team as a Quality Engineer and, together with us, build standards of the highest quality in a dynamically growing company.

In this position you will be responsible for:

 • administering and coordinating activities relating to customer complaints,
 • cooperating with other departments on quality improvement,
 • carrying out inspection controls of products in the course of production,
 • initiating and supervising corrective actions resulting from non-conformities in the production process,
 • participation in creating and supervising the validity of quality documentation,
 • providing training and job coaching on quality requirements,
 • issuing quality certificates for finished products,
 • managing the warehouse of product samples
 • conducting process/product audits
 • participation in quality audits at suppliers,
 • participation in the improvement of the Integrated Management System.

Our expectations:

 • higher technical education,
 • min. 2 years of experience in a similar position,
 • good command of the English language, allowing for free communication in speech and writing (knowledge of German would be an advantage),
 • knowledge of the IATF 16949 standard (an internal auditor’s certificate is welcome),
 • ability to read technical drawings
 • practical knowledge of: APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D, Pareto Analysis, Ishikawa, 5WHY,
 • good knowledge of MS Office (World, Excel, Power Point),
 • independence and very good organisation of work,
 • ability to work in a team,
 • driving licence cat. B.

We offer:

 • the opportunity to develop and improve your own qualifications,
 • employment in an international, fast-growing company based on a full-time employment contract,
 • a sports card,
 • a job-related training budget,
 • social package,
 • independence of action to implement your own ideas.